Logo

Suojaetäisyydet

Pintalämpö luokitus Keskilämpö luokitus°C Vaaka suunnassa Ylöspäin Alaspäin Esim.
Lämminpintainen alle 80 50 mm* 150 mm - - Eristämättömät nuohousluukut joihin ei voi liekit yltää
- Tuhkaluukut
Kuumapintainen 80 - 140 150 mm 250 mm 50 mm - Uunien ja takkojen laet
- Leivinuunien suuluukut
Polttavapintainen 140 - 350 500 mm** 600 mm**** 250 mm - Valurautaiset liesitasot
- Suuluukut yleensä
Hehkuvapintainen 350 - 600 1000 mm** 1200 mm*** 1000 mm** - Kiukaiden metalliset liitinhormit
- Kaikki tulisijat, jotka kuumenevat punahehkuisiksi
Tarvittavat työskentelyetäisyydet Tulisijan eteen vapaata tilaa 1000 mm. Nuohousluukun eteen 600 mm.
Tulisijan luukun eteen tulevan kipinäsuojan on ulotuttava vähintään 100 mm luukun molemmille sivuille ja 400 mm luukusta eteenpäin Kipinäsuojan on oltava palamatonta materiaalia.
* Tulisijan erillinen muurattukuori katsotaan kuuluvaksi suojaetäisyyteen. Palava-aineisen rakenneosan ja kuoren väliin on kuitenkin jätettävä 5-15 mm:n liikuntasauma.
** Suojaetäisyyttä voidaan pienentää 50% yksinkertaista ja 75% kaksinkertaista kevyttä suojausta käytettäessä.
*** Suojaetäisyyttä voidaan pienentää 25% yksinkertaista ja 50% kaksinkertaista kevyttä suojausta käytettäessä.
**** Valurautaisten liesitasojen suojaetäisyys on 1000 mm.
Ote Suomen rakentamismääräyskokoelmasta E 8. Muuratut tulisijat. Ohjeet 1985. Suojaetäisyyksien pienentämisestä saat lisätietoja palo- ja rakennusviranomaisilta.
Yksinkertainen suojaus: Vähintään 7 mm paksu palamaton kuituvahvisteinen sementtilevy tai vähintään 1 mm paksuinen metallilevy. Suojattavan pinnan ja levyn väliin jätetään vähintään 30 mm tuuletusrako esim. putkiholkkeja välitukina käyttäen. Suojauksen tulee olla irti myös lattiasta ja katosta. Kaksinkertainen suojaus: Tehdään edellä mainittu ohje kaksinkertaisena. (putkiholkit + levy + putkiholkit + levy)

Lue lisää: Suomen rakentamismääräyskokoelmasta E8